Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

O P T U R S M A N U A L E N

NEDTURSFOREBYGGELSE OG DEPRESSIONS-BEKÆMPELSE

HVORDAN LÆRER MAN AT SLIPPE ANGST 100 % ?

En spurgte mig, og, ja, hvad skal man svare ?


Først tænkte jeg, kan man det ?

Jeg svarede sådanne :


Målet, at ville kunne slippe sin angst 100 % er nok ikke opnåeligt. En vis angst er helt naturlig og helt nødvendig.

Men, den meget pinefulde angst, den der lammer, den der gør, at man ikke kan trække vejret ordenligt, den der forhindrer en i at gøre helt almindelige ting, dén angst , den kan man lære at tøjle, beherske og kunne få formindsket, så,den ikke ødelægger livskvaliteten. Sådan tror jeg, at Det forholder sig.


Og, hvordan komme igang med dette ? Der er mange måder, jeg læner mig selvfølgelig op af det, jeg har lært. Og læst , og set.

Jeg er begejstret for " Livs - Mestrings - Strategierne " , sådan som de har udviklet sig herhjemme. Vendepunkt - strategierne, der trænes, på de forskellige hold i både kommuner og regioner, og private sammenhænge . De er alle inspirerede af det forsknings - arbejde, som Projekt Vendepunkter gennemførte fra ca 2004 fremtil 2012 . Man kan finde en fin evalueringsrapport på nettet.

( http://www.vendepunkter.dk/sites/default/files/vendepunkter%20evaluering.pdf - du må kopiere linket , og ellers kan du finde denne tekst både på google + og på facebook, under mit navn _ Lone Høeg , hvorfra linket virker )


Det er helt naturligt at " en rejse/ proces hen til en mere behagelig tilstand " starter med, at man bliver rigtig god til at skabe personligt velvære. Simpelthen beskæftige sig med masser af gode ting, som man elsker at beskæftige sig med eller foretage sig. Ting, som skaber en god indre fornemmelse af velvære / velbehagelighed. At man lærer at nyde livet.


Det er også vigtigt, at få tillid til sig selv. Lære at tro på, at man rent faktisk kan træne sig væk fra angsten. Så, jeg vil - altid - starte med at spørge :

" kan du komme i tanke om situationer, hvor du fik bekæmpet din angst " ?


Dernæst vil jeg inspirere ud med et stort og bredt udvalg af allemulige forskellige metoder til angst - bekæmpelse. Langsomt voksende øvelser, der, i et langsomt langsomt tempo, trænes, således at dét, at forholde sig proaktivt til sin angst, pludselig bliver en naturlig affære.


Og, der er dette med de helt tidlige tegn på angst . Du må lære at se / mærke de helt tidlige tegn på, at du er ved at få det skidt. Altså, at angsten er ved at få tag i dig. Hvornår sker det, hvad sker, hvordan føles det , og ikke mindst - hvad kan du gøre, så det stopper. Altså ... man må lære at forholde sig proaktivt til sine ubehagelige reaktioner / symptomer .


Sagde hun " forholde sig proaktivt til sin angst " ? ? ?

At arbejde Proaktivt betyder helt enkelt, at du deler en opgave op i mindre bidder, sådan som det nu føles mest naturligt. Og, dette kan lægges over på opgaven, at måtte arbejde med sin angst, således at man lærer at tøjle angsten.

Et ofte gennemgående træk ved sværere angst er, at man ikke bryder sig om at benytte offentlig transport, og man bryder sig ikke om at handle ind i store butikker. Her vælger man så en måde at bekæmpe angsten stille og roligt . Måske have en person med, langsomt nærme sig stederne, langsomt vænne sig til, at være der , uden at angsten vokser.

Når angsten viser sig, tænke situationen igennem og opdage, hvad der trigger angsten. Hvad er det, der får angsten til at vise sig.

Det kunne være, at man kan få glæde af at udarbejde et lille ti - trins - program : hvad ville være det første man kunne gøre .... eksempelvis vænne sig til fornemmelsen af at være i nærheden , men på " sikker afstand " af det, man ikke kan håndtere. Det, der får angsten til at vise sig.

Og ... hvad ville det næste lille skridt / lille ting være ... og det næste .


Når man starter op på alt dette, er det også ret godt at starte med at lave planer, så der kommer så meget velvære ind i dit liv som overhovedet muligt.


Indimellem se på søvnen - hvordan få bedre søvn - kvalitet .....

hvordan med mad ( en vitaminpille er rigtig god )

og hvad med væske ( vand nok ) - prøve at komme igang med lidt motion, overtale sig selv til at gå ture ... evt med belønning som resultat. Og ... hvorfor det ... jo, fordi mangelsymptomer kan minde meget om angst, og, mærkes mangelsymptomer, kan det sætte et angstanfald igang . Præcis ligesom abstinenser kan sætte angstanfald igang. Det minder meget om hinanden. Jeg har beskrevet en vejrtrækningsøvelse som hjælper rigtigt godt. Find den evt på Optursmanualen - bekæmpelse af depression, her på Facebook ( https://www.facebook.com/Optursmanualen/?ref=aymt_homepage_panel - igen, du må kopiere linket ) .


Sundhed er iøvrigt lidt lidt anderledes at tale om i forbindelse med stor angst. Pejlemærkerne for sundhed er lidt anderledes, i forbindelse med stor angst.

Det der giver en følelse af velbehag, er det man kan tillade sig at vælge.

Om det er 30 smøger, to liter vanilleis( mindre kan gøre det, men ikke altid ) ... det vigtige er at føle denne dyrebare dyrebare indre fornemmelse af velvære , altså en behagelig indre fornemmelse.

Senere hen kan man slås med Kram-faktorer og alt det der.

I en situation, med stor og pinefuld angst, dér handler det om at lære at turde leve livet. Jeg tillader mig at sige :

" Fuck med kram-faktorer og almindelig borgelig moral " .

Gør det, der hjælper dig til at opnå indre velvære ;).

Sorry mit franske. Det er imidlertid ret vigtigt . Noget vi har talt meget om i brugerbevægelsen omkring psykiatrien

- og noget langt de fleste er enige om, tror jeg.


Aller mest vigtigt er selve det, at man får tillid til sig selv.

Det er vigtigt , at man kan skaffe sig selv denne indre afslappede -

" frihed for angst " - fornemmelse ved at skabe velvære - tid,

nyde - tid

og slappe af - tid.


At man at kan li sig selv og får en voksende stolthed over ligepræcis at være den man er, det er et vigtigt element at arbejde med.

Altid.

Det må aldrig stoppe.


**************************************

SELVVÆRDS - TRÆNING

VIGTIGT AT MÆRKE SELVRESPEKT

DET KAN ALLE LÆRE

ALLE HAR GODE GRUNDE TIL DETTE

**************************************


Dette kan læres, trænes og vedligeholdes.

Altid.

Gerne en time dagligt . En time , hvor man gennemanalyserer handlinger og episoder, og tænker efter, hvad man reelt kan sige og gøre i de situationer, hvor det er svært at fastholde det stærke og gode naturlige selvværd. Der er nærmest uanede mængder af inspiration til dette. Jeg har efterhånden skrevet meget om dette. Den bedste bog jeg kender er " Kærlighed og selvværd " ag Susanne Møberg. Se mine tekster, hvis du har lyst. Du finder dem her på min væg og nogle af dem er at finde på min Facebook-side : " Optursmanualen - bekæmpelse af depression " ( her er en af mine selvværds - tekster : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1512031715792840&id=100009580785647 - igen, du må kopiere linket , og ellers kan du finde denne tekst både på google + og på facebook, under mit navn _ Lone Høeg , hvorfra linket virker ) .

( Jeg må også nævne, nu , hvor jeg anbefaler læsestof, at læse Eva Kjøller Christensens 10 bud. Når man sidder dér, lige midt i alt sit kaos, og begynder at udvikle store reaktioner / symptomer, så er det simpelthen noget af det bedste at læse . Du finder teksten ved at klikke her : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1810339139295428&id=100009580785647) igen, du må kopiere linket , og ellers kan du finde denne tekst både på google + og på facebook, under mit navn _ Lone Høeg , hvorfra linket virker ) .


***

Videre i min lille fortælling om det arbejde, man kan vælge at lave, i forbindelse med at få styr på sin pinefulde angst :


Og, som vi jo nok ved, allesammen, det her med at se sit liv efter " i sømmene " . For alvor se på, hvad der skaber okay fornemmelser, og hvad der ikke gør.

Hvad skal man lave meget mere af , og hvad skal man stoppe med at lave.

Er der nogle i familien, i omgang-skredsen, på arbejdspladsen , og rundtomkring , som man skal være meget mere sammen med. Simpelthen fordi slapper godt af i deres selskab ?

Omvendt, er der måske nogen, man ikke skal være sammen med ?


Det handler jo om den følelse man har - i samværet med andre mennesker.


Der er mange delelementer i alt dette . Et godt sted at begynde kunne være at spørge sig selv :

bliver jeg veltilpas af ar være sammen med vedkommende ?

Hvorfor, hvorfor ikke ?


***


Det nok aller mest brugbare, ligegyldigt hvilke problemer man har, er at skaffe sig en indre overbevisning om, at man kan klare sig. At man har et godt greb på at styre nogle af sine reaktioner _ og at man ved, at man er på rette vej, metoderne skal gennemprøvet, og, man skal have erfaringen med, at metoderne er gode nok, således at angsten ikke får lov at styre.


Det kommer, ligeså langsomt. Det vigtige er at fortsætte og fortsætte. Og, man må lære at acceptere, t det kan tage tid. Fra jeg begyndte, og til jeg blev rigtigt god til at styre min angst, gik der fem år. 5 år. Jeg havde travlt med alt muligt andet, gennemgik ret katastrofale situationer, måtte se meget i øjnene, træne og træne og træne. 5 år. I forhold til et helt liv er dette ingenting. Nogle bliver hurtigt gode til tingene, men, for de fleste kræver det tålmodighed , og vilje til at fortsætte. Fortsætte og fortsætte med at træne, få ny inspiration , og træne.

Og, en dag kan du mærke - SÅ er jeg der .


Hvad er så " de rigtigt gode metoder " ? Jo , det er de metoder, der passer til dig. Det er en hel personlig ting, dette med, hvilke metoder man kan bruge.


***********************'*'*'******************************************

AT SKABE SIG EN STÆRK INDRE OVERBEVISNING

*********************************************************************


At skabe en stærk overbevisning om, at man kan tøjle sine reaktioner, det er det stærkeste redskab af alle.


Dels dette med at huske de episoder, hvor man lykkedes med at bruge metoder til at undgå at angsten får overtaget. Dels at lære at turde arbejde selvstændigt med den proaktive metode. Altså udfordre sin angst og sine reaktioner / symptomer - lidt


At lære sig selv, at være opsøgende efter flere brugbare metoder.

At blive god til alt styre sine tanker, ikke mindst.


Undersøge, hvad der er godt og brugbart for ligepræcis en selv. Og, huske sig selv på at bruge disse metoder.


Der er som sagt rigtigt mange brugbare elementer.

Og, man kan altid træne et eller andet.

Og, det er godt at gøre.


Indimellem tager man sig en pause og bare ... lever.


INDIMELLEM TAGER MAN SIG EN

TRÆNINGS - FRI PERIODE

OG BARE LEVER.


Jeg anbefaler, at man tager nogle kurser. Dette at sidde sammen med andre mennesker, som har det nogenlunde som en selv, det er altså så godt. Man holder op med at føle sig mærkelig eller dér - det er virkeligt opbyggende.

Flere af disse kurser kan du finde på den lange liste om rådgivninger og andet, som jeg postede her på,denne væg og på min Facebook - side Optursmanualen - bekæmpelse af depression . Dér har jeg iøvrigt lagt mange tekster, som mere detaljeret går ind og ser på de forskellige områder, som kan trænes, alt det man kan skabe, alt det der giver velvære, stress - frihed, fravær af angst og ikke mindst både selvværd og livsglæde.


Jeg ønsker hermed alle jer, der kæmper med angst og alle mulige " afarter af angst " en rigtig god TRÆNINGS - rejse , en recovery - rejse kalder man det.


Jeg lærte at bekæmpe fæl paranoia, voldsomt forfærdelig depressioner og angst, i alle mulige afskygninger.


Jeg forventer ikke af mig selv, at " fra nu kan jeg bekæmpe det hele, heletiden " . Men, efter mange år i " trænings - lejr " oplever jeg at have ret godt styr på tingene.


Fra jeg tog det første vendepunkt - kursus

i Projekt Vendepunkter, til jeg oplevede,

at nu har jeg godt styr over det, gik 5 år.


Jeg havde stor glæde af at tale med en dejlig psykolog, og at have en kontaktperson, der var fuldstændigt fantastisk. Samtaler med mange mennesker, iøvrigt, gensidig inspiration, en stor mængde foredrag, andre kurser , og fantastiske bøger med fantastiske inspiratorer , har været med til at skabe min stærke indre overbevisning om, at jeg ikke længere behøver t frygte mere eller mindre kontante pinefulde scenarier. Men, nu hr min hjerne udviklet denne evne til t få megetvtore reaktioner. Så, jeg ved, t jeg kan komme til t fulde helt sammen i et nerve - sammenbrud. Jeg forventer ikke f mig selv, t dette ikke vil kunne ske. Jeg ved tilgengæld, t jeg kn en mase , nu, LGBT jeg bliver mig selv, igen igen. Alene dét er vældigt beroligende .


Søg ud mod mulighederne, og søg de personer og organisationer, der føles inspirerende og som kan hjælpe støtte dig videre på din vej.


Der er mange muligheder, se evt den meget lange liste jeg postede igår, her.


Husk, der er en vej væk fra alt det ubehagelige.


Grib mulighederne , der er rigtigt mange.

Og du skal vide :

ting tager tid ... det gør det altså ...

men, ligepludslig kan du mærke at du kan.


Om det så ender med, at du kan tøjle din angst 100 % , det ved jeg ikke. Du kan komme meget langt i dit arbejde. Og, heletiden kommer en masse små delsejre. Det er hele arbejdet værd. Og du kommer igennem en personlig udviklingsarbejde , der er al tiden og mødet / besværet værd.


- rigtig god fornøjelse med det hele ... <3

Allerbedste Hilsner fra Anna Kofoed 0